Young Living udělena pokuta ve výši $760,000 za obchodování s oleji z růžového dřeva a nardu

19. září 2017

Po vyšetřování nedovoleného obchodování s éterickými oleji dnes FTC (Federal Trade Commission) oznámil, že pokutuje Young Living ve výši $500,000. 

Společnost je také povinna zaplatit  $135,000 odškodného a $125,000 na „veřejně prospěšné práce“. 

Pokuty pocházejí ze společného vyšetřování Ministerstva zemědělství USA, Úřadu generálního inspektora, za asistence Služby USA pro Ryby a volně žijící zvířata a Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. 

Šetření vedlo k trestnímu případu předloženému DOJ (Departmen of justice), který se v období od června 2010 do října 2014 soustředil především na obchodní aktivity společnosti Young Living.

Departmen of Justice tvrdí, že během této doby

někteří zaměstnanci (Young Living) a dodavatelé v Peru shromáždili, přepravili a destilovali růžové dřevo (Aniba roseaodora nebo brazilské růžové dřevo) a přes Ekvádor část výsledných esenciálních olejů dovezli do Spojených států.

Bez předchozího povolení je sklizeň a přeprava dřeva v Peru zakázána a ani Young Living, ani její zaměstnanci a dodavatelé toto povolení neměli. Ještě horší je, že společnost Young Living nezákonně obchodovala právě s růžovým dřevem z Peru, které je chráněným druhem podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES (Convention on International Trade in Endangered Species).

Mezi lety 2010 a 2014 několik zaměstnanců společnosti sklidilo, přepravilo a vlastnilo celkem přibližně 86 tun růžového dřeva, které byly sklizeno v rozporu s peruánským právem. 

Růžové dřevo bylo určeno k destilaci a vývozu do Spojených států a některé již bylo nelegálně převezeno.

Šetření také ukázalo, že od listopadu 2014 do ledna 2016 společnost zakoupila více než 1100 kilogramů oleje z růžového dřeva od dodavatele / dovozce ve Spojených státech/, aniž by věnovala dostatečnou pozornost ověření zákonného získání tohoto oleje. 

 Je nutno uvést, že společnost pravděpodobně sama tato porušení pravidel zjistila.

Společnost najala externího poradce, aby provedla interní vyšetřování kvůli nedovolené sklizni a přepravě rostlin, k nimž došlo v Peru a Ekvádoru. Dne 20. července 2015, jakmile bylo interní vyšetřování dokončeno, provedla společnost dobrovolné písemné sdělení vládě o různých skutečnostech, které indikovaly, že se jedná o případné protiprávní jednání.

 

Toto vnitřní šetření odhalilo další obchodování s chráněným nardovým olejem vyváženým z Nepálu do Spojeného království bez příslušného povolení CITES.

Dne 23. března 2016 zaměstnanec společnosti vyplnil žádost o povolení CITES na tuto dodávku, tedy až po samotné dodávce a nepředložil požadovanou kopii původního povolení k vývozu z UK. 

Není jasné, co to mělo znamenat, kromě snahy o zametení firemních stop. Nard byl vyvezen o čtyři měsíce dříve. Příliš se nepohybuji v oblasti ekologických trestných činů, ale pokuta DOJ $760,000 se mi zdá trochu málo.

Vládní zdroje odhadují, že tržní maloobchodní cena rostlinné produkce, která byla předmětem tohoto přestupku a následného řízení, zahrnuje přibližně 1 899,75 litrů (ale toto číslo není konečné) oleje z růžového dřeva a má hodnotu $3,5 milionu až $9 milionu. A to vše navrch k hodnotě nardového oleje.

Rozsudek DOJ ukládá Y.L. podmínku pěti let a požaduje, aby společnost „zavedla komplexní plán dodržování pravidel“.

Zdá se, že na tom začali pracovat koncem srpna, kdy Y.L. oznámili, že spolupracují s SCS Global Services.

„Správa Země jde ruku v ruce se zodpovědným obchodováním. Proto spolupracujeme s SCS-což je vedoucí nestranná společnost, která vystavuje certifikáty a vyvíjí standardy, aby zajistila, že ekologické standardy našeho Seed to Seal programu jsou co nejlepší,“ řekl Lauren Walker, Y.L. vedoucí pracovník zásobování.

Doufejme jen, že to zajistí to, aby Y.L. dále nelegálně nedrancovalo životní prostředí.

 

Se svolením přeložila Česká aromaterapeutická společnost

Zdroj: http://behindmlm.com/companies/young-living-fined-760000-for-trafficking-of-rosewood-spikenard-oil/