MÝTUS č. 7: Esenciální oleje jsou nejmocnější živé substance na zemi. Jsou tlukotem srdce rostlinné říše, nejživotadárnější substance, které dnes na světě máme. EO jsou „krví života“ rostliny a v rostlině jsou tím, čím krev člověku.

Je mi líto, že vás zklamu, ale esenciální oleje nejsou naživu. Chtěl bych vidět kohokoli, kdo by přestál 212+ stupňů při destilaci po dobu pár hodin a vyšel by z toho živý! Rostlinný materiál po destilaci dozajista není živý, takže vůbec nechápu, jak by někdo mohl věřit, že živý je. Esenciální oleje jsou soubor těkavých organických molekul, ne živých entit. Navíc, protože samy nejsou živé, tak nemohou tyto oleje dávat život něčemu jinému (ale tím neříkám, že nepomáhají přežít rostlině). Podívejme se na to logicky a rozeberme si to. Aby A mohlo dát život B, znamená to, že A musí být staršího data než B na časové ose. Tak tomu v případě  esenciálních olejů není. Rostliny začnou produkovat esenciální olej až v určitém stadiu svého vývoje. Olej nedává život rostlině – rostlina v určitém okamžiku začne produkovat olej.

A k tomu „tlukotu srdce rostlinné říše“, většina rostlin esenciální oleje neprodukuje, takže kde je tlukot srdce těchto rostlin? Nejsem si úplně jistý, co má tento výrok znamenat a připadá mi, že je to možná někomu dobré pro prodej, tak se toho chytil. Co se týká té „krve života“, jak jsem tu už před tím řekl, esenciální oleje nemají tu samou funkci v rostlině,  jakou má krev v lidském těle. Naše krev primárně slouží cirkulaci a transportu krve a živin všem buňkám a orgánům v těle. Esenciální oleje takovou roli v rostlině nemají.

Esenciální oleje jsou ve skutečnosti koncovým produktem rostlinného metabolismu, jsou vyzařovány rostlinou, necirkulují v ní jako krev v těle. Vybavte si, jak vypadají některé konečné produkty lidského metabolismu, pokud chcete ještě konkrétnější přirovnání. Je mi jasné, že nadpis „rostlinný exkrement“ by moc úspěch neměl, ale bylo by to příhodnější než „životadárná krev“. Ale to neznamená, že tyto konečné produkty, tyto sekundární metabolity známé jako esenciální oleje nejsou extrémně užitečné pro přežití rostlin a že nejsou velice přínosné pro lidi.

Přijde mi politováníhodné, že lidé, kteří tyto nesmyslné a nepřesné slogany vymysleli, mají pocit, že jsou potřeba, aby prodali. Pokud lidé používají oleje, tak sami zjistí, jak jsou skvělé, prodávají se samy. Lidi se nemusí krmit spoustou nesmyslů, aby začali mít oleje rádi. Koncept toho, že esenciální oleje jsou životadárnou krví rostliny už tu koluje docela dlouho, ve skutečnosti si myslím, že alchymisté si mysleli to samé (vzpomeňte na jejich víru v „kvintesenci“, odkud pochází název esenciální olej), ale my už jsme snad pokročili od 16.století a já bych v naší době rád viděl trochu marketinkově zodpovědnější přístup. Nicméně se obávám, že to bude chvíli trvat, než se podaří tenhle koncept vymýtit, protože se tak zatraceně dobře poslouchá!

 

Zdroj:

https://essentialoils.org/news/eo_myths/7

https://www.facebook.com/EssentialOilUniversity

 

Se svolením autora přeložila Česká aromaterapeutická společnost.