ÉTERICKÉ OLEJE A ČAKRY

Pro dobré pochopení souvislostí mezi čakrami a éterickými oleji je nutné posunout naše dosavadní modely myšlení a chápání světa. Od modelu MATERIALISMU (základní látkou vesmíru je hmota, vědomí je produktem hmoty- mozku, existence vědomí je nemožná), přes model DUALISMU (ve vesmíru existují dvě odlišné látky, hmota a duch), k holografickým modelům, kdy z VĚDOMÍ POVSTÁVÁ HMOTA. Holografické modely mají kromě této základní premisy další důležité znaky, především: "Vše je spojeno se vším" a "Každý kousek obsahuje celek".

Vztáhneme-li holografický model na lidské zdraví, dojdeme k důležitým praktickým závěrům. 

 • Pokud je vědomí primární, znamená to, že naše záměry, vědomé i podvědomé a to jak se promítají do myšlení, pocitů a činů, jsou rozhodující faktory, které ovlivňují stav našeho zdraví. Jakýkoliv tělesný problém je pouze fyzickým projevem skutečného onemocnění, které se nachází ve vědomí.
 • Je-li vše spojeno se vším, pak všechno co děláme, čemu věříme a co si myslíme o zdraví a nemoci zasáhne okamžitě všechny ostatní. Sebeléčením  léčíme ostatní, a když pomáháme léčit ostatní, léčíme sami sebe. Nejsme odděleni.
 • Každá buňka obsahuje celé genetické vybavení. Z jediné buňky lze naklonovat celý organizmus. Energetický model každé buňky v informačním poli obsahuje celý model zdraví.

Holografický model uspořádání vesmíru a jeho vztažení na lidské zdraví potvrzují práce moderních fyziků, neurofyziologů a dalších odborníku. Moderní západní věda tak začíná potvrzovat staré intuitivní zkušenosti východních kultur, které pracovaly s aurou a čakrami.

AURA nebo energoinformační pole je energetická struktura, která se vyskytuje kolem všech živých organismů. Toto pole je určitým způsobem strukturováno. Čím složitější organismus, tím strukturovanější aura. Lidské energoinformační pole má 7 základních vrstev, které jsou podstatné pro život na Zemi. Sedmou vrstvou aura nekončí, ale další vrstvy jsou spojeny s existencí mimo Zemi a z hlediska ovlivňování pole zdraví v hmotné realitě méně podstatné.

První vrstva je předlohou pro fyzické tělo, druhá tvoří předlohu pro emoce a třetí vzory pro myšlení. Čtvrtá vrstva tvoří spojník a jsou v ní uloženy vzory pro vztahy s ostatními. Pátá, šestá a sedmá vrstva tvoří tzv. vysoké matrice, tedy předlohu pro předlohu pro tělo, předlohu pro předlohu pro emoce a předlohu pro předlohu pro myšlení. Po smrti se nejprve rozruší čtvrtá vrstva, která spojuje vysoké a nižší matrice. Pak následuje zánik nižších matric. Vysoké matrice však zůstávají a určují další inkarnaci duše do hmoty.

ČAKRY jsou součástí energoinformačního pole. Slovo čakra znamená v sanskrtu kolo, ale jsou to trojrozměrné energetické útvary ve tvaru víru. Základních čaker je sedm, v každé vrstvě pole se nachází příslušná čakra. Čakry fungují jako přijímače, transformátory i vysílače energie. Tvoří vstupní orgány pro energie z vesmíru i Země, které jsou nezbytné pro zdravé fungování aurického pole. Frekvence těchto energií přeměňují na frekvence vhodné pro konkrétní vrstvu pole a tuto transformovanou energii pomáhají dále rozvádět. Skrze čakry také vysíláme energii zpět do okolí.

 1. čakra se nachází mezi nohama. Její špička míří do spojení kosti křížové a kostrče. Souvisí s ní vůle k životu a fyzické aktivitě. Zásobuje energií nadledvinky, ledviny a páteř.
 2. čakra se nachází nad stydkou kostí a její špička míří do středu sakrální oblasti, centra emocí. Přísluší k ní smyslovost a sexualita. Sytí energií pohlavní orgány a imunitní systém.
 3. čakra je umístěna v oblasti solárního plexu. Její špička směřuje mezi obratle Th 12 a L1, tj. mezi poslední hrudní a první bederní obratel. Tato čakra souvisí s utvářením názoru na to, kdo jsme a kde jsou naše osobní hranice. Zásobuje energií slinivku a slezinu, játra, žlučník, žaludek a nervový systém.
 4. čakra se nachází ve středu hrudníku, v srdeční oblasti. Špička míří k Th 5. Je spojena se vztahy k ostatním, s láskou. Přináší energii brzlíku, srdci, oběhovému systému a bludnému nervu.

 5. čakra se nachází na krku, špička směřuje k C3, třetímu krčnímu obratli. Souvisí se sebevyjádřením a zároveň vědomím sounáležitosti se vším, s dáváním a přijímáním. Zásobuje štítnou žlázu, plíce a průdušky.

 6. čakra je umístěna na čele, špička směřuje do pomyslného středu hlavy. Jejím prostřednictvím můžeme prožít hlubší rovinu pocitů. Spirituální lásku, radost, blaženost. Otevírá intuici, rozšiřuje smyslové vnímání. Vyživuje hypofýzu, spodní část mozku, levé oko, uši a nos.

 7. čakra je umístěna těsně nad vrcholem hlavy. Tato čakra souvisí s integrací celé osobnosti. Propojuje život v realitě a spiritualitu. Zásobuje energií epifýzu, horní část mozku a pravé oko.

Abychom se cítili zdraví, šťastní, spokojení a mohli jsme efektivně využívat celý svůj potenciál, je třeba vyvážené a koordinované fungování celého systému, včetně všech čaker. Porucha může nastat na kterékoli úrovni poškozením těla, emocionálními blokádami, nefunkčními systémy přesvědčení, vztahovými problémy nebo absencí spirituálního rozměru života. V naší kultuře však bývají nejčastější primární příčinou emocionální blokády. Už od raného dětství se pokoušíme vyhnout bolesti, vznikající z nepříjemných životních prožitků. Naučíme se zastavovat energii a tím zatlačit nepříjemné pocity do podvědomí. Zabráníme tak prožití a vyjádření pocitů. V naší kultuře je tento proces považován za správný a žádoucí a je všeobecně podporován. Zastavená emocionální energie vytváří postupně v druhé vrstvě aurického pole nepohyblivé shluky, které brání volnému toku energie v druhé vrstvě a tím dále prohlubují potíže s prožitím a vyjadřováním emocí. Postupně však začnou utlačovat i okolní vrstvy. Nejprve se deformuje třetí vrstva, předloha pro myšlení a začnou se vytvářet nefunkční systémy přesvědčení, (např. "nezasloužím si být šťastný," všechny ženy jsou vypočítavé potvory," mužům jde jen o jedno"..................). Později se projeví tlak i na první úrovni pole, deformuje se předloha pro tělo a nakonec se manifestuje ve fyzickém těle jako onemocnění.

Z uvedeného jasně vyplývá, že dosavadní přístupy k lidskému zdraví a léčbě ignorovaly primární zdroj, emocionální blokády. Ať už jde o klasickou medicínu, která se striktně vymezila pouze na léčbu těla a stále vychází z materialistického modelu nebo o psychologii, která se dlouho orientovala pouze na práci s mentálními vzorci. Vliv emočních blokád je nejvíce patrný při dlouhodobých chronických onemocněních, které pochopitelně klasickým přístupům k léčbě odolávají.

K harmonizaci aurického pole a čaker lze velmi účinně použít jemné a prosté prostředky, jako jsou barvy, tóny, vůně, kameny...........Všechny tyto prostředky pracují na principu rezonance. Mají určité frekvence energií, které odpovídají optimálním frekvencím jednotlivých čaker a vrstev aury. V podstatě přinutí čakry rezonovat, vyladit se na stejné frekvence a tím se vrátit k normálu. Kromě rezonančních prostředků lze také využít tisíci lety prověřené systémy tělesných, dechových a energetických cvičení východních systémů. 

ÉTERICKÉ OLEJE jsou jedním z důležitých rezonančních prostředků. Nesou v podobě určité frekvence energie základní kód rostliny, její esenci (proto také esenciální oleje). Tyto energie vnímáme čichem, který je ze všech smyslů nejvíce svázán s podvědomím a emocemi. Vzhledem k tomu, co bylo výše řečeno o úloze emocí při obnově pole zdraví, je jasné, že éterické oleje mají nezastupitelnou roli a jejich vliv na lidské zdraví bude v budoucnu stále více doceňován. 

Při přiřazování éterických olejů k jednotlivým čakrám narážíme opět na problém, že frekvence energií vůní neumíme objektivně měřit, na rozdíl od frekvencí barev nebo tónů. Při porovnávání různých autorů se ocitneme v ještě větším zmatku než při hledání jiných souvislostí (aromaterapie a barvy, astrologie, kameny........) Snad kromě růže pro 4. čakru nenajdeme téměř žádné shody.

Nejlepším vodítkem se jeví barvy. Staré východní systémy vyjadřovaly energii čaker pomocí viditelného ekvivalentu-barvy.

 1. čakra červená
 2. čakra oranžová
 3. čakra žlutá
 4. čakra zelená
 5. čakra modrá
 6. čakra fialová
 7. čakra bílá, duhová

Při přiřazování barev k 6. a 7. čakře bývají rozpory. Někdy se považuje 6. a 7. čakra za jeden celek s fialovou barvou nebo se fialová barva přiřazuje 7. čakře a 6. indigově modrá nebo i žlutá, jako doplňková barva modré. Pro užití éterických olejů je nejlépe vyjít z nejjednodušší varianty a chápat 6. a 7. čakru jako jeden celek, kterému odpovídá fialová barva.

Dalším vodítkem může být přiřazení frekvencí planet k čakrám. I zde jsou u různých autorů nesrovnalosti, ale počítáme-li s frekvencemi Země, vypadá to takto:

        1. čakra    Pozemský den

        2. čakra    Měsíc

        3. čakra    Slunce

        4. čakra    Pozemský rok

        5. čakra    Merkur

        6. čakra    Platónský rok

Jiná řazení neodpovídají vztahům mezi planetami a barvami (viz článek Aromaterapie a barvy)

Použijeme-li tato vodítka jako základ, vyplynou z toho následující souvislosti:

    1. čakra   červená    pozemský den

                      vetiver, hřebíček, koriandr

    2. čakra    oranžová    Měsíc

                      jasmín, geránium, meduňka

                      žlutá    Venuše

                      ylang ylang, růžové dřevo, mošus

    3. čakra    žlutá až žlutozelená    Slunce

                      vavřín, rozmarýn, pomeranč

    4. čakra    zelená    pozemský rok

                      růže, nard

    5. čakra    modrá   Merkur

                      levandule,citron, grep, litsea,máta

    6. čakra    fialová    platónský rok

                      kadidlo, šalvěj

K harmonizaci čaker lze použít éterické oleje všemi známými způsoby. Pro zvýšení účinku je vhodné zkombinovat působení éterických olejů a dalších rezonančních prostředků, jako je barva, zvuk, drahé kameny a podobně. Zde se nabízí mnoho variant a široké pole pro rozvíjení vlastní kreativity, ať už používáme oleje pro svou vlastní potřebu nebo s nimi pracujeme profesionálně.

 

Pro Českou aromaterapeutickou společnost napsala PaeDr. Lenka Bendová